TJENESTER

Konsulentbyrå med base på Mallorca

Våre tjenester er fokusert på rådgivning innen eiendomssektoren, skatt, strukturering og administrative tjenester.

Vårt mål er å tilby tjenester på en profesjonell og vennlig måte.

EIENDOMSTRANSAKSJONER

Reese Consult bistår potensielle kjøpere og selgere gjennom hele transaksjonen, fra utarbeidelse av relevante kontrakter, gjennomgang av dokument, kontakt med motpartens advokat og til slutt utarbeidelse av det offentlige skjøtet som skal signeres av alle parter hos notarius publicus. Vi bistår ved behov som oppstår før eller etter kjøpet/salget og tar oss av all juridisk og skattemessig håndtering.

Vi gir også råd om nybygg og administrasjon av byggeprosjekter.

Vær oppmerksom på at det i Norge og enkelte andre land er vanlig at eiendomsmegleren bistår kunden i noen av disse spørsmålene, men at dette ikke er vanlig i Spania. Både kjøpere og selgere anbefales å søke juridisk rådgivning.

ADMINISTRATIVE TJENESTER

Reese Consult tilbyr administrative tjenester til bedrifter og privatpersoner. Alt fra å opprette bankkontoer, tegne alarm- eller internettabonnement, kommunisere med forsikringsselskaper og myndigheter til å representere kunden på årsmøter i borettslag og lignende.

SKATTERÅDGIVNING

Reese Consult tilbyr rådgivning både til de som er bosatt på øya eller har en sekundærbolig her, om skatteforpliktelser i det respektive hjemlandet og den nye basen på Mallorca.

Vi hjelper også privatpersoner med å etablere seg på Mallorca, starte selskap eller registrere seg som selvstendig næringsdrivende, og gir støtte i det løpende arbeidet med å overholde spanske regler, f.eks. med regnskap og skatterapportering.